menu×

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz olarak anlayarak, çözümler geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmak,

- Ürünlerimizde yüksek kalite prensibi doğrultusunda sağlanan faydalar ile müşterilerimiz ürünlerinde katma değeri artırmak,

- Yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerimizin, Sıfır hata veuygun fiyatlarla, istenilen zaman ve miktarda müşterilerimize sunmak,

- Kalite anlayışının, sürekliliğinin sağlanması yanında, işletmede yer alan tüm birimlerde özümsenmesini ve gelişimini sağlamak,

- Tüm ürün ve hizmet satın alma süreçlerinin, ürün vehizmetlerimizin kalite kriterlerine göre gerçekleşmesini sağlamak,

- Kalite yönetimi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve işletme veçalışanlarımızın buna uyum sağlaması için gerekli faaliyet ve takibi yürütmek,

- Önce sağlık ve can güvenliği ilkesiyle çalışarak, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve yaptığımız üretim ve sunduğumuz ürünlerden etkilenen tüm ilgili tarafları korumak,

-Çevre koruma ilkelerini doğrultusunda çalışarak, kendimizigeliştirip sektörümüze, ülkemize ve insanlığa değer katmak,


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Öncelikle insan sağlığını korumak ve sürekliliğini sağlamak,

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasaldüzenlemelere uymak,

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek vebilinçlendirmek,

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının, işletmenin tüm süreçlerininayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğu bilinci ile çalışmak,

İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleriönceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek veyatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasalmevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gereklilikleriniyerine getirmek,

Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağındaazaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,

Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizinverimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynakkullanımını minimize etmek,

Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs veşirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,

Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,


KALİTE KONTROL POLİTİKAMIZ

Gelişmiş cihazlarla donatılmış olan laboratuvarımızda üretimin her aşamasında ürün kontrolü yapılarak kaliteli mamuller müşteriye sunulmaktadır.

Hammadde giriş kontrol, mikroyapı ve yüzey kontrolleri ve mamul mekanik değerlerini ölçmek amacı ile çekme,uzama, kopma testleri üretim aşamasında ve final kontrollerinde titizlikleyapılmaktadır
×