WhatsApp

Politikalarımız

Politikalarımız

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz olarak anlayarak, çözümler geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmak,

- Ürünlerimizde yüksek kalite prensibi doğrultusunda sağlanan faydalar ile müşterilerimiz ürünlerinde katma değeri artırmak,

- Yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerimizin, sıfır hata ve uygun fiyatlarla, istenilen zaman ve miktarda müşterilerimize sunmak

- Kalite anlayışının, sürekliliğinin sağlanması yanında, işletmede yer alan tüm birimlerde özümsenmesini ve gelişimini sağlamak

- Tüm ürün ve hizmet satın alma süreçlerinin, ürün ve hizmetlerimizin kalite kriterlerine göre gerçekleşmesini sağlamak

- Kalite yönetimi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve işletme ve çalışanlarımızın buna uyum sağlaması için gerekli faaliyet ve takibi yürütmek,

- Önce sağlık ve can güvenliği ilkesiyle çalışarak, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve yaptığımız üretim ve sunduğumuz ürünlerden etkilenen tüm ilgili tarafları korumak

-Çevre koruma ilkelerini doğrultusunda çalışarak, kendimizi geliştirip sektörümüze, ülkemize ve insanlığa değer katmak

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Öncelikle insan sağlığını korumak ve sürekliliğini sağlamak,

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının, işletmenin tüm süreçlerinin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğu bilinci ile çalışmak

İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek

Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak

Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek

Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak

Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak

Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek

Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek

Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak

 

KALİTE KONTROL POLİTİKAMIZ

Gelişmiş cihazlarla donatılmış olan laboratuvarımızda üretimin her aşamasında ürün kontrolü yapılarak kaliteli mamuller müşteriye sunulmaktadır.

Ham madde giriş kontrol, mikro yapı ve yüzey kontrolleri ve mamul mekanik değerlerini ölçmek amacı ile çekme, uzama, kopma testleri üretim aşamasında ve final kontrollerinde titizlikle yapılmaktadır.

 

Bilgi Talep Formu